Serwis instalacji solarnych – instalacje, które wykorzystują słońce jako źródło energii. Panele absorbujące promieniowanie montowane są najczęściej na dachach budynków ze względu na duże rozmiary oraz najlepszą ekspozycję na promienie słoneczne. Kolektory słoneczne stosowane są głównie do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania instalacji grzewczej. Instalacje solarne cieszą się obecnie dużym zainteresowanie między innymi ze względu na użytkowanie odnawialnego źródła energii oraz wsparcie finansowe ze strony państwa oraz władz lokalnych. Ze względu na to ich sprzedażą i montażem zajmuje się obecnie wiele firm.
Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania instalacji przy pełnych parametrach użytkowych, konieczne jest okresowe wykonanie kontroli obejmujących:

  • sprawdzenie ciśnienia w instalacji,
  • sprawdzenie różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem,
  • sprawdzenie działania pompy,
  • odpowietrzenie instalacji,
  • czyszczenie szyb,
  • sprawdzenie stężenia glikolu,
  • sprawdzenie stanu zużycia anody magnezowej zapobiegającej korozji zbiornika.